Marihuana pomaga starszym osobom

Badanie pokazuje, że marihuana pomaga starszym osobom z chorobami takimi jak Parkinson.

Jak wynika z badań, medyczna marihuana jest bezpiecznym i skutecznym sposobem na łagodzenie objawów chorób takich jak Parkinson, rak, a także innych – zwłaszcza bólowych.

Badanie przeprowadzone w European Journal of Internal Medicine dowiodło również, że po sześciu miesiącach ponad 18 procent badanych pacjentów albo zmniejszyło albo zaprzestało stosowania leków przeciwbólowych opartych na opioidach.

W ostatnich latach znacznie wzrosło zastosowanie marihuany. Ze względu na starzenie się populacji, użycie substancji wzrosło szczególnie wśród starszych pacjentów.

„Mimo, że starsi pacjenci reprezentują dużą i rosnącą populację użytkowników marihuany, niewiele badań dotyczy tego, w jaki sposób wpływa ona na tę konkretną grupę, która również cierpi na demencję, częste upadki, omdlenia, problemy z poruszaniem się oraz zaburzenia słuchu i wzroku,” dr Victor Novack, profesor na Ben Gurion University Faculty of Health Sciences w Izraelu, powiedział w komunikacie prasowym.

To skłoniło zespół Ben Gurion do przyjrzenia się, jakie osoby stosują medyczną marihuanę i czy jest to dla nich bezpieczne i w ich przypadku skuteczne. Novack jest szefem Soroka Cannabis Clinical Research Institute.

W badaniu „Epidemiologiczna charakterystyka, bezpieczeństwo i skuteczność marihuany u osób w podeszłym wieku” wzięło udział 2736 pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Otrzymali oni medyczną marihuaną za pośrednictwem Tikun Olam, największego dostawcy medycznej marihuany w Izraelu.

Badacze pytali pacjentów, czy marihuana wpłynęła na zmniejszanie doświadczanego przez nich bólu i poprawiła ich jakość życia. Pytali również o to, czy występowały jakiekolwiek niepożądane efekty uboczne w ciągu tych sześciu miesięcy.

Średni wiek osób, które udzieliły odpowiedzi na kwestionariusz wynosił 74,5 roku. Sześćdziesiąt siedem procent twierdzi, że stosuje cannabis w celu złagodzenia doświadczanego bólu. Sześćdziesiąt jeden procent twierdzi, że ich terapia związana była z rakiem.

Co zaskakujące, po sześciu miesiącach leczenia, 94 procent respondentów zgłosiło poprawę swojego stanu. Kluczowym odkryciem było to, że poziom doświadczanego przez pacjentów bólu spadł o połowę, zgodnie ze skalą stosowaną do pomiarów.

Po sześciu miesiącach, 18 procent albo zmniejszyło albo zaprzestało stosowania opioidów w celu leczenia bólu. Ze względu na to, że opioidy mogą mieć długofalowe konsekwencje, w tym uzależnienie, był to dobry znak – twierdzą naukowcy.

Pod względem bezpieczeństwa, najczęściej występującymi działania niepożądanymi były zawroty głowy, które wystąpiły u 10 procent, a suchość w jamie ustnej u 7 procent.

Skłoniło to naukowców do napisania, że „badania wskazują, że terapeutyczne stosowanie marihuany jest bezpieczne oraz skuteczne w odniesieniu do osób w podeszłym wieku.”

Ponadto „stosowanie cannabis może zmniejszyć stosowanie innych leków na receptę, w tym opioidów” – napisali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.