Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina)

Podobnie jak większość nowotworów, choroba Hodgkina leczona jest najczęściej chemioterapią i promieniowaniem. Mimo, że ten konkretny typ raka jest uleczalny, leczenie może być bardzo wyniszczające, więc większość pacjentów modli się o łagodniejsze alternatywy.

Chłoniak Hodgkina (choroba Hodgkina) jest rakiem białych krwinek, zwanych limfocytami. Limfocyty są kluczowe w funkcji immunologicznej. Komórki te zabijają i celują w patogeny. Chłoniak Hodgkina rozpoczyna się w komórkach, które są odpowiedzialne za tworzenie przeciwciał przeciwko wirusom i atakującym bakteriom.

Przeciwciała są specyficznymi markerami, które komórki wykorzystują do zapamiętywania i niszczenia patogenów. Rak ten przejmuje system limfatyczny, który jest systemem pomagającym nie tylko zwalczać infekcje, ale dotyczy również przepływu płynów w organizmie.

Naczynia chłonne to systemy odwadniające, które pomagają usunąć infekcje oraz szkodliwe materiały. Jako rak układu limfatycznego, chłoniak Hodgkina może występować w niemal każdym miejscu w ciele.

Chłoniak Hodgkina podobny jest do innego typu raka, który wpływa na limfocyty T, który często jest nazywany chłoniakiem nieziarniczym. Chociaż te dwa stany chorobowe są ze sobą ściśle powiązane, oba reagują na leczenie inaczej.

Niestety, jeśli chodzi o badania dotyczące cannabis, większość z nich koncentruje się na typie nieziarniczym. Brak dowodów laboratoryjnych i klinicznych na temat wpływu marihuany na chłoniaka Hodgkina.

Mimo, że cannabis z powodzeniem zabija komórki rakowe w laboratorium, większość badań koncentruje się wokół nowotworów takich jak glejak, białaczka, rak piersi, rak skóry i inne. Niektóre typy nowotworów mogą reagować na leczenie lepiej niż inne.

Ogólnie stwierdzono, że związki znajdujące się w cannabis zabijają komórki nowotworowe poprzez cztery podstawowe mechanizmy. Cannabis posiada właściwości przeciwproliferacyjne, zmniejszając wzrost komórek nowotworowych. Marihuana wykazała również zmniejszanie przerzutów, czyli rozprzestrzenianie się raka na inne części ciała.

W przypadku nowotworów, marihuana posiada właściwości antyangiogenne. Angiogeneza to rozwój naczyń krwionośnych. Bez zdolności do rozwoju naczyń krwionośnych, komórki nowotworowe dosłownie głodują.

Związki znajdujące się w cannabis pobudzają w komórkach ich własne mechanizmy gojenia, powodując śmierć komórek w komórkach nowotworowych. Komorki rakowe to komórki, które przestały reagować na prawidłowe czynniki immunologiczne, które mogłyby zniszczyć chore komórki.

Badania specyficznie koncentrujące się na chorobie Hodgkina uzasadniają, że stan może dobrze reagować na terapie podobne do marihuany. Badanie z 2013 roku opublikowane w czasopiśmie PLoS wykazało, że komórki chłoniaka Hodgkina pokryto pewnym rodzajem receptora komórkowego zwanego receptorem kannabinoidowym (CB1). Jak się okazuje, receptor CB1 jest głównym miejscem wiązania THC. W mózgu, jest to receptor, który pozwala odczuwać haj. Obecność tak wielu tych receptorów w komórkach chłoniaka wskazuje, że komórki szukają pewnego rodzaju chemicznej dźwigni.

Substancje znajdujące się w cannabis są nietoksyczne oraz naturalne, co jedynie wskazuje na to, jak wspaniałą alternatywą mogą zostać.

Mimo, że cannabis może lub nie walczyć z komórkami nowotworowymi, może przede wszystkim pomóc pacjentom na wiele innych sposobów. Marihuana może poprawić jakość życia pacjentów w sposoby takie jak:

1. Zarządzanie bólem

Ból jest jednym z najczęstszych i najtrudniejszych skutków ubocznych chemioterapii. W rzeczywistości, niektóre leki stosowane podczas chemioterapii mogą powodować długotrwałą neuropatię, która może gwałtownie pogorszyć jakość życia pacjenta.

2. Nudności i wymioty

Dwa główne składniki cannabis, THC i CBD są znanymi lekami przeciwwymiotnymi. Lek przeciwwymiotny to substancja, która łagodzi wymioty. Oprócz bólu, efekty uboczne chemioterapii mogą również obejmować nudności, wymioty, brak apetytu.

Nudności i wymioty to dwa główne powody, dla których pacjenci sięgają po medyczną marihuanę.

3. Zdrowie psychiczne

Roślina cannabis w szczególny sposób inspiruje do uśmiechu i lepszego samopoczucia. Badania na gryzoniach wykazały, że w małych dawkach, psychoaktywne THC może pobudzać nastrój w sposób podobny do antydepresantów. Optymalna dawka różni się w zależności od osoby.

Dodatkowo, badania wykazały, że CBD również posiada pozytywny wpływ na nastrój i jest zadziwiająco szybkie w działaniu.

4. Sen

Ból i dyskomfort spowodowane chemioterapią mogą drastycznie zakłócać sen. Na szczęście, badania wykazały, że cannabis pomaga szybciej zasnąć i spać dłużej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.