Czy Marihuana Naprawdę Rozleniwia?

Wielu z tych, którzy sprzeciwiają się reformie marihuany, twierdzą, że legalizacja nieuchronnie doprowadziłaby do pewnego rodzaju apokalipsy zombie – narodu leniwych palaczy, którzy nie mogą znaleźć motywacji, by wstać z kanapy i znaleźć pracę. Chociaż strach przed leniwym upalonym społeczeństwem jest poparty artykułami i „badaniami” popierającymi pogląd, że intensywne używanie marihuany powoduje lenistwo (znane również jako „syndrom motywacyjny” lub AMS), bliższe spojrzenie na badania pokazuje nam, że niekoniecznie tak jest.

Co to jest zespół motywacyjny?

„Syndrom motywacyjny” charakteryzuje się zmniejszoną chęcią osiągania celów. Często towarzyszy uczuciu apatii, letargu i depresji. Może to utrudnić odczuwanie dumy lub satysfakcji z powodu zmniejszenia produkcji dopaminy w organizmie.

Wciąż trwa debata na temat tego, czy AMS jest rzeczywiście stanem medycznym. Niektórzy spekulują, że intensywne używanie marihuany może prowadzić do AMS, podczas gdy inni zwracają uwagę na to, że zjawisko to jest bardzo rzadkie i występuje również u osób nieużywających marihuany, co wskazuje na możliwość wystąpienia innych podstawowych stanów, takich jak depresja.

Czy konopie indyjskie powodują zespół amotywacyjny?

Wczesne badania sugerują, że przewlekłe, intensywne używanie marihuany może powodować spadek motywacji, ale badania były niewielkie i nie uwzględniały innych zmiennych, takich jak predyspozycje do depresji. Niemniej jednak przeciwnicy reformy marihuany nadal powołują się na te przestarzałe badania jako wystarczający powód, aby uniknąć legalizacji.

Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej napisał list do rodziców ostrzegający przed niebezpieczeństwem konsumpcji marihuany przez młodzież, w którym stwierdza, że ​​młodzi użytkownicy częściej porzucają szkołę i zachorują na AMS. Chociaż dokument wyraźnie stwierdza, że ​​AMS może, ale nie musi być spowodowany konsumpcją konopi, założenie, że może być to całkiem jasne.

Nawet jeśli AMS jest prawdziwy, występuje tylko w kilku sytuacjach, a sytuacje te nie ograniczają się do konsumpcji konopi. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Psychology of Addictive Behaviors ankieta przeprowadzona wśród 237 studentów wykazała, że ​​tylko 5,6% regularnych użytkowników marihuany rozwinęło objawy AMS; kolejne 6,2% nieużywających i 6,3% okazjonalnych użytkowników marihuany również zgłosiło objawy.

Co ciekawe, wielu użytkowników marihuany twierdzi, że po jej spożyciu wzrasta zadowolenie z życia, niezależnie od tego, jak „skuteczne” wydają się być. Chociaż użytkownicy marihuany mają ogólnie niższy poziom zadowolenia z życia, wiele z tego może być utożsamiane ze złym stanem zdrowia (a tym samym z potrzebą medycznej marihuany), a nie złymi decyzjami życiowymi lub brakiem motywacji.

W badaniu opublikowanym w 2005 roku w BioMed Central 1300 dorosłych (w wieku 18–81 lat) wypełniło ankietę dotyczącą motywacji i zadowolenia z życia. Wyniki wykazały niewielką różnicę w poziomach motywacji między użytkownikami marihuany a osobami nie używającymi. Badanie wykazało jednak, że codzienni użytkownicy marihuany byli nieco mniej zadowoleni z życia, chociaż różnica zniknęła po usunięciu użytkowników medycznej marihuany z równania. Ponieważ pacjenci z medyczną marihuaną często zgłaszają wysoki poziom bólu, nudności i innych trudności fizycznych, niska satysfakcja z życia w tej grupie jest prawdopodobnie spowodowana ich stanem zdrowia, a nie metodą leczenia.

Więc co powoduje zespół motywacyjny?

Zakładając, że AMS istnieje, prawdopodobnie jest spowodowane wieloma różnymi czynnikami (na przykład nadmiernym zażywaniem narkotyków, jedzeniem lub seksem). Według dr. George’a Simona AMS najprawdopodobniej rodzi się z uzależnienia. Czy to marihuana, pornografia, czy nawet gry wideo, ci, którzy rozwinęli uzależnienie od natychmiastowej gratyfikacji, częściej doświadczają objawów AMS z powodu zwiększonej produkcji dopaminy. Kiedy dopamina, hormon dobrego samopoczucia, jest wytwarzana przy niewielkim wysiłku, zmniejsza się motywacja do wykonywania długich, przeciągających się zadań, aby osiągnąć to samo uczucie.

Niestety, nadmierne korzystanie ze źródeł natychmiastowej gratyfikacji może powodować zmniejszenie naturalnej produkcji dopaminy, co jest pogłębiane przez fakt, że liczba receptorów dopaminy ma tendencję do zmniejszania się, gdy jest zbyt często aktywowana. Aby to zrekompensować, użytkownik musi użyć większej ilości substancji, aby doświadczyć tego samego podniesienia nastroju. Tak więc to cykl uzależnienia może powodować objawy AMS, a nie sama marihuana.

Wszyscy słyszeliśmy stereotyp leniwego palacza, a niektórzy posunęli się nawet tak daleko, że nazwali go medycznym terminem. Jednak pogląd, że intensywne używanie marihuany może nieuchronnie prowadzić do klinicznie znaczącego spadku motywacji, był raz po raz obalany; chroniczne zażywanie marihuany nie powoduje spadku motywacji, czego dowodem jest sukces ruchu marihuany.

Czy uważasz, że marihuana powoduje spadek motywacji? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.