Kongres oferuje ochronę uniwersytetom badającym cannabis

Kongres chce zaoferować ochronę uniwersytetom, które badają cannabis.

Grupa demokratycznych oraz republikańskich członków Kongresu chce zaoferować ochronę uniwersytetom badającym cannabis w celu zabezpieczenia ich przed karami federalnymi. Grupa prawodawców wysłała już pismo do podkomisji edukacji z prośbą, aby projekt 2020 Labor, Health and Human Services zawierał również przepis uniemożliwiający Ministerstwu Edukacji wstrzymanie finansowania instytucji prowadzących badania nad cannabis.

„Strach przed karami federalnymi stanowi uzasadnioną przeszkodę dla wielu instytucji akademickich” – możemy przeczytać w liście.
„Mimo, że wiele szkół oraz uniwersytetów wyraziło zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz obserwacyjnych na temat cannabis, nadal boją się one rozpocząć, głównie ze względu na obawę przed potencjalną utratą uprawnień do otrzymywania dotacji z Ministerstwa Edukacji.”

Status marihuany, który prawnie pozostaje bez zmian, od dawna stanowi problem dla naukowców akademickich, którzy chcieliby przyjrzeć się możliwym korzyściom medycznym stosowania tej rośliny; częściowo dlatego, że według Drug Enforcement Administration, substancje zaklasyfikowane jako substancje z Grupy 1, „nie są obecnie prawnie akceptowane, i posiadają wysoki potencjał nadużyć.” Przez wiele lat jedyne zatwierdzone przez prawo federalne badania dotyczące rośliny cannabis koncentrowały się na możliwych zagrożeniach związanych z jej spożywaniem. Wiele badań na przestrzeni lat badało, czy marihuana uzależnia lub czy powoduje uszkodzenia ciała. Zakres tych badań w ostatniej dekadzie nieco się rozszerzył, ale nadal wielu naukowców obawia się konsekwencji ich przeprowadzania.

„Uniwersytety boją się utraty funduszy i nie chcą robić niczego, co mogłoby się do tego przyczynić” – mówi Mason Tvert, rzecznik polityki cannabis. „Teoretycznie, uniwersytety mogłyby się również spotkać z innego rodzajami problemami, takimi jak kary federalne, w przypadku prowadzenia badań polegających na dystrybucji marihuany wśród uczestników studiów.”

Tvert zauważył, że zakaz stosowania marihuany „historycznie stworzył prawne oraz logistyczne przeszkody dla przeprowadzania badań nad cannabis”.

„Tak samo jak banki chcą mieć pewność, że zgodnie z ustawą nie podlegać będą żadnym karom za świadczenia usług dla firm cannabis, tak uniwersytety chcą być spokojne, że nie zostaną ukarane, jeśli zezwolą na badania związane z marihuaną” – dodaje Tvert.

„Uniwersytety nie powinny spotykać się z żadnymi problemami w prowadzeniu badań nad różnymi aspektami marihuany.”

Paul Armentano, zastępca dyrektora NORML, twierdzi, że z pewnością istnieją „przeszkoda dla osób pragnących przeprowadzić kliniczne badania oceniające cannabis”, ale wyjaśnia, że wiele badań zostało już przeprowadzonych i obecnie również wiele z nich jest w trakcie, i udowadnia to, że nie ma żadnego zagrożenia dla uniwersytetów.

„Badania obserwacyjne cannabis prowadzone są praktycznie przez cały czas. Takie protokoły nie wymagają żadnego zezwolenia federalnego i nie zagrażają potencjalną utratą federalnego strumienia finansowania” – wyjaśnia Armentano. „Istnieje odrębny protokół federalny dotyczący badań klinicznych nad cannabis, który wymaga od lekarzy posiadania licencji Schedule I DEA [upoważniającej] do pozyskiwania marihuany z University of Mississippi [lub] NIDA [National Institute on Drug Abuse]. Ponownie, próby zgodne z tym protokołem nie podlegają federalnym przepisom ustawowym lub wykonawczym”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.