CBD: Co to jest i jakie są efekty tej substancji

Nowe badanie ujawnia nowe informacje na temat kannabidiolu – CBD, a mianowicie moc substancji. Ale jakie są skutki CBD i do jakich efektów może prowadzić stosowanie substancji?

Badanie in vitro przeprowadzone przez Marka Blaskovicha z University of Queensland’s Institute for Molecular Bioscience’s Center for Superbug Solutions (Australia) wykazało, że CBD posiada silne właściwości antybiotyczne.

Stwierdzono, że kannabinoid działa aktywnie przeciwko bakteriom gram-dodatnim, takim jak Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae. Ta właściwość CBD została do tej pory bardzo mało udokumentowana w literaturze i wydaje się powiększać listę rzeczy, które kannabinoid jest w stanie osiągnąć; ale po pierwsze, co już ustalono na temat stosowania CBD – jakie są zalety i wady stosowania tej substancji?

Co to jest CBD?

CBD, zaraz po THC, jest najczęściej występującym aktywnym składnikiem marihuany; jednak w przeciwieństwie do innych kannabinoidów, nie wywołuje efektów psychoaktywnych, z których słynie roślina.

CBD zostało przebadane w badaniach medycznych dotyczących różnych stanów i chorób, takich jak stany lękowe, rak, padaczka – gdzie substancja okazała się niesamowicie skuteczna.

W kontekście zastosowania CBD w medycynie, kannabinoid jest zwykle ekstrahowany z rośliny konopi; nie z rośliny cannabis.

Więc, jakie efekty oferuje CBD?

Mimo, że CBD nie jest psychoaktywne, substancja ta z pewnością jest substancją aktywną. Rzeczywiste zastosowania CBD w niektórych źródłach w internecie są mocno przesadzone; obejmują one twierdzenia o całkowitej remisji raka – pomimo braku dowodów na poparcie tego twierdzenia, ale badania wykazały, że substancja MOŻE być skuteczna w niektórych przypadkach.

Na przykład wykazano w badaniach klinicznych przeprowadzonych na ludziach, że ekspozycja na CBD osłabia stany lękowe. Być może również jednym z lepszych przykładów, które można przytoczyć na chwilę obecną jest wpływ CBD u pacjentów cierpiących na padaczkę, a szczególnie podtypy padaczki takie jak zespół Lennoxa-Gastauta oraz zespół Dravet, które pojawiają się we wczesnym dzieciństwie. Leczenie tych chorób za pomocą CBD zaowocowało pierwszym i jak dotąd jedynym zatwierdzonym przez US FDA lekiem o nazwie Epidiolex, którego głównym składnikiem aktywnym jest CBD.

Negatywne skutki CBD

Korzyści płynące ze stosowania CBD są często wychwalane w mediach, jednak jak w przypadku każdej innej substancji, występują jej niepożądane oraz niezamierzone działania. Ważnym jest, aby nie skupiać się na często sprzedawanym pomyśle, że ze względu na naturalnie występujące źródło CBD, substancja rożni się od aktywnych składnikach znajdujących się w uznanych środkach farmaceutycznych; a co za tym idzie nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowie fizyczne lub psychiczne.

W skutkach ubocznych Epidioleksu zaobserwowano na przykład łagodne uszkodzenie wątroby, senność, letarg; przy czym cięższe uszkodzenie wątroby czasami prowadzi do nudności, wymiotów i bólu brzucha.

Co więcej, we wszystkich terapiach epilepsji zaobserwowano bardziej katastrofalne i niepokojące skutki uboczne stosowania substancji, a mianowicie – myśli i próby samobójcze; pogorszenie doświadczanej depresji; agresja i ataki paniki.

Jak długo bakterie są w stanie tolerować antybiotyki?

Wzrost oporności na antybiotyki – czy może nastąpić także w przypadku substancji pochodzących z roślin cannabis?

Pracując z lekami firmy Botanix, firmą zajmującą się odkrywaniem leków we wczesnej fazie Blaskovich i jego zespół przebadali potencjał miejscowego stosowania CBD w leczeniu chorób skóry próbując odpowiedzieć na pytanie: czy CBD może posiadać właściwości antybiotyczne? Wyniki wykazały zaskakująco silne efekty antybiotyczne przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, które były porównywalne z istniejącymi antybiotykami, a w tym z wankomycyną i daptomycyną, które są obecnie stosowane do zwalczania tego rodzaju infekcji.

„Biorąc pod uwagę udokumentowane działanie przeciwzapalne CBD, istniejące dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania substancji u ludzi oraz potencjał różnych sposobów podawania substancji, jest to obiecujący, nowy antybiotyk warty dalszych badań. Szczególnie atrakcyjne jest połączenie nieodłącznej aktywności przeciwdrobnoustrojowej i możliwości zmniejszenia szkód spowodowanych odpowiedzią zapalną na infekcje.”

Szczególnie rozpowszechnionym odkryciem było to, że siła CBD nie zmniejszała się wraz z przedłużającym się narażeniem na bakterie. Działanie CBD przebadano w warunkach długotrwałej ekspozycji, które zwykle powodują u bakterii rozwój oporności na wankomycynę i daptomycynę, tym samym łagodząc odpowiedź na antybiotyk i zmniejszając jego skuteczność. Nie miało to jednak miejsca w przypadku CBD, które było w stanie utrzymać ciągły i silny efekt antybiotykowy.

CBD okazało się również skuteczne w niszczeniu biofilmów: forma wzrostu bakterii, która często występuje w ranach i obejmuje komunikację bakterii w celu utworzenia sieci, którą trudno jest przeniknąć za pomocą wielu rodzajów środków terapeutycznych.

Wyraźnie podekscytowany potencjałem CBD w leczeniu infekcji drobnoustrojowych, Blaskovich wyjaśnił wyniki, stwierdzając:

„Biorąc pod uwagę udokumentowane działanie przeciwzapalne CBD, istniejące dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania substancji u ludzi i możliwość różnych sposobów podawania, jest to obiecujący nowy antybiotyk warty dalszych badań.”

Ze względu na to, że potencjalne zastosowania CBD wydają się rosnąć każdego dnia, czasami związane z fałszywymi lub dziwacznymi twierdzeniami, badania, które koncentrują się na mierzalnym wpływie klinicznym substancji, nie tylko oferują pozytywne implikacje dla dziedziny antybiotyków, ale także przyczyniają się do walidacji substancji jako uzasadnionego potencjalnego środka terapeutycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.