Większość Pracowników Służby Zdrowia Wspiera Medyczną Marihuanę

Badanie: Większość pracowników służby zdrowia (lekarze, farmaceuci i pielęgniarki) wspiera medyczną marihuanę.

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Journal Plos One, większość lekarzy, w tym farmaceuci oraz pielęgniarki, wspiera wykorzystanie cannabis w praktyce klinicznej.

W ramach przeglądu, naukowcy z Queensland University of Technology w Australii i University of Auckland w Nowej Zelandii przeanalizowali ponad 100 badań oceniających opinie pracowników służby zdrowia na temat medycznej marihuany.

Naukowcy odkryli, że poparcie dla medycznej marihuany znacznie wzrosło wśród pracowników służby zdrowia. W badaniu stwierdzono, że „pracownicy służby zdrowia względnie popierają stosowanie medycznej marihuany w praktyce klinicznej”.

„Pojecie to było spójne we wszystkich trzech przeważających populacjach zawodowych medycyny, farmacji i pielęgniarstwa”.

Pełne badanie zostało zatytułowane „Przekonania, wiedza i obawy pracowników służby zdrowia dotyczące medycznej marihuany – przegląd systematyczny”, i można je znaleźć na stronie Queensland University of Technology.

Pełne streszczenie badania można znaleźć poniżej:

Liczba jurysdykcji zezwalających na dostęp do medycznej marihuany stale rośnie od czasu wprowadzenia ustawodawstwa w stanie Kalifornia w 1996 r., chociaż jak wiadomo – istnieje wysoki stopień różnorodności legislacyjnej między jurysdykcjami. Jak się jednak okazuje, zaangażowanie pracowników służby zdrowia jest powszechne wśród wszystkich jurysdykcji. Stawia to pracowników służby zdrowia na czele terapii, ale żaden systematyczny przegląd literatury nie dostarczył wglądu w przekonania, wiedzę i obawy pracowników służby zdrowia dotyczące medycznej marihuany.

Wykorzystane metody:

Korzystając z wcześniej określonego protokołu badania, przeszukiwano bazy danych PubMed, EMBASE, PsycINFO, CINAHL i Scopus pod kątem badań indeksowanych włącznie do 1 sierpnia 2018 r. Jednolicie zastosowano wstępnie zdefiniowane kryteria włączenia i wyłączenia. Przez dwóch niezależnych naukowców przeprowadzono badania przesiewowe pod kątem trafności, przeglądu pełnotekstowego, ekstrakcji danych i ryzyka błędu systematycznego.

Ryzyko stronniczości zostało ocenione za pomocą kryteriów CASP (jakościowe) oraz zmodyfikowanego, dziedzinowego narzędzia oceny ryzyka (ilościowe).

Wyniki:

Spośród 15 775 pobranych badań, 106 zostało poddanych przeglądowi pełnotekstowemu, z czego 26 zostało włączonych do przeglądu. Ogólne ryzyko błędu systematycznego uznano za niskie we wszystkich włączonych badaniach. Ogólne wrażenie było takie, że pracownicy służby zdrowia popierają stosowanie medycznej marihuany w praktyce; jednak istniał jednomyślny brak postrzeganej przez siebie wiedzy na temat wszystkich aspektów medycznej marihuany. Pracownicy służby zdrowia wyrazili również obawy dotyczące bezpośrednich szkód dla pacjentów i pośrednich szkód społecznych.

Wnioski:

Ten przegląd dostarczył większego zrozumienia dla przekonań, wiedzy i obaw pracowników służby zdrowia dotyczących medycznej marihuany. Wyniki te są jednak ograniczone przez ukryte zdroworozsądkowe modele zachowania wykorzystywane w wykorzystanych do przeglądu badaniach. Zanim będzie można opracować i wdrożyć strategie mające na celu zmianę zachowań pracowników służby zdrowia, konieczne jest dokładniejsze zrozumienie czynników leżących u podstaw medycznej marihuany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.