Jak Ciało Metabolizuje Kannabinoidy?

Wszyscy uwielbiamy palić marihuanę, ale co dokładnie dzieje się w twoim ciele, kiedy to robisz i jak przetwarza je twoje ciało?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie kochają marihuana, a niektórzy jej nie znoszą? Proces metabolizmu konopi indyjskich jest dość skomplikowany, w przeciwieństwie do innych leków, ponieważ marihuana ma ponad 18 klas chemikaliów składających się z ponad 421 składników. Większość z nich wymaga przetwarzania metabolizmu w twoim ciele.

Naukowcy wciąż próbują dowiedzieć się, jak ciało metabolizuje wszystkie te składniki, ale odkryli kilka interesujących spostrzeżeń.

Ale zacznijmy od początku, czym dokładnie są kannabinoidy?

Prawdopodobnie słyszałeś o systemie endokannabinoidów, jeśli przez jakiś czas byłeś w przestrzeni konopi. Nazwany na cześć marihuany, układ endokannabinoidowy (ECS) to system fizjologiczny, który reguluje funkcje ciała, w tym emocje, cykl snu, stan zapalny, temperatura, kontrolę i libido.

A marihuana zawiera również kannabinoidy, zwane egzogennymi kannabinoidami. Te kannabinoidy oddziałują z naszym układem endokannabinoidowym, powodując różne efekty, takie jak haj. Kiedy spożywasz marihuanę, jej kannabinoidy łączą się z receptorami kannabinoidowymi w ciele (CB1 i CB2), prowadząc do efektów marihuany.

Proces ten nie jest jednak taki prosty. Po pierwsze, twoje ciało musi metabolizować kannabinoidy, aby wyeliminować je z ciała. W przeciwnym razie byłbyś wiecznie upalony po zapaleniu jednego jointa.

Aktywacja kannabinoidów

Zanim przejdziemy do metabolizmu, musimy zrozumieć kannabinoidy w ich formach przedaktywnych i aktywnych. Po zebraniu pąków konopi kannabinoidy są przede wszystkim w postaci kwasu przedaktywnego. Na przykład THC jest w formie THC-A, gdzie A oznacza kwas.

Te kwasy kannabinoidowe mają pewne efekty dynamiczne, ale nie są psychoaktywne. Na przykład THC-A ma niektóre przeciwzapalne działanie THC, ale nie będzie powodować haju.

Aby aktywować kannabinoidy, związki muszą przejść proces dekarboksylacji przed ich użyciem. Możesz to zrobić, ogrzewając związki do określonej temperatury. W przeciwnym razie nie osiągniesz haju.

Ale dekarboksylacja jest konieczna? Cóż, dzieje się tak, ponieważ metabolizm twojego ciała nie aktywuje kannabinoidów. Próbuje tylko go przetworzyć i wyrzucić z systemu. Możesz zrozumieć metabolizm, znając przedaktywne i aktywne formy kannabinoidów.

Metabolizm kannabinoidów

Każdy spożywany lek, niezależnie od tego, czy jest to kofeina, czy marihuana, jest metabolizowany w twoim ciele, zanim zostanie wydalony w postaci kału lub moczu.

Kiedy spożywasz marihuanę, wchodzi ona do systemu na dwa sposoby, w zależności od tego, jak ją konsumujesz. Jeśli palisz marihuanę, zostaje wchłaniana przez płuca, a jeśli jesz produkty spożywcze, wchłania się przez jelito cienkie.

Kannabinoidy są wchłaniane do krwioobiegu z płuc lub jelita cienkiego, a następnie rozmieszczone po reszcie ciała, gdzie powodują haj lub zapewniają korzyści lecznicze.

Podczas tego procesu metabolizmu marihuana jest modyfikowana. Jednak w przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, metabolizm nie rozkłada kannabinoidów; zamiast tego dodaje do kannabinoidów więcej cząsteczek, takich jak tlen i cukry. Unikalną rzeczą w marihuanie jest to, że jej proces metabolizmu jest bardziej złożony niż inne leki, które są wykonywane przez enzymy w przewodzie pokarmowym i wątrobie.

Enzymy metaboliczne są rodzajem enzymu odpowiedzialnego za regulację szlaków metabolicznych organizmu. Enzymy te przekształcają kannabinoidy w koniugaty, co ułatwia nerkom i żółciom do filtrowania i wydalania z ciała.

Faza I: Utlenianie kannabinoidów przez CYP 450

W życiu na Ziemi znajduje się ponad 300 000 białek CYP, a wszystko, od niewielkiego wirusa po rośliny; ludzie natomiast używają tych białek i enzymów do metabolizmu złożonego. Według badań białka te zajmują się około 75% ogólnego metabolizmu. Metabolizują także hormony, takie jak testosteron, estrogen i glukokortykoidy.

Są również odpowiedzialne za metabolizujące kannabinoidy.

Kiedy kannabinoidy dostają się do ciała, twoje ciało szybko zaczyna je metabolizować, zaczynając od fazy I z pomocą CYP 450. Ten etap obejmuje utlenianie, hydrolizę, redukcję i cyklizację kannabinoidów. Jest to pierwszy krok metabolizmu, w którym tlen jest dodawany do kannabinoidów. Proces ten w dużej mierze opiera się na specjalnych enzymach, takich jak system monooksydazy cytochromu P450 (CYP 450).

Metabolizm fazy I kannabinoidów wytwarza nieaktywne i aktywne metabolity, takie jak 11-OH-THC (aktywne) i THC-COOH (nieaktywne). Najpierw powstaje 11-OH-THC, w którym utlenia się i przekształca się w THC-COOH.

Ciekawym zdarzeniem z 11-OH-THC jest to, że niższe poziomy znajdują się w osoczu krwi kogoś, kto palił marihuanę ale nie w krwi kogoś, kto zjadł ciasteczka marihuany. To pokazuje, że więcej THC jest przetwarzane przez wątrobę.

Faza II: koniugacja metabolitów

W następnej fazie metabolity są sparowane z innymi funkcjonalnymi grupami metabolitów, takimi jak siarczan, kwas glukuronowy, glicyna i glutation.

Podczas metabolizmu kannabinoidowego kwas glukuronowy działa jak pierwotny metabolit. Tak więc, podczas fazy II, zarówno CBD, jak i THC są przekształcane w kwas CBD-COOH-Glukuron i kwas THC-COOH-Glukuron.

Funkcją metabolizmu fazy II jest całkowite dezaktywacja kannabinoidów, zwiększając w ten sposób ich klirens nerkowy i rozpuszczalność wody, co pomaga ciału szybko się ich pozbyć za pomocą moczu i kału.

Metabolizm CBD

Przejdźmy teraz do metabolizmu dwóch głównych kannabinoidów w marihuanie, CBD i THC, zaczynając od CBD.

Naukowcy odkryli ponad 30 unikalnych metabolitów CBD, w których głównymi są 7-COOH-CBD i 7-hydroksy-cbd (7-OH-CBD). Oba pierwotne metabolity są na równi z CBD, jeśli chodzi o siłę moc.

Podczas metabolizmu fazy I CBD jest metabolizowane przy użyciu CYP3A4, CYP2C19 i CYP2D6. Daje to powstanie metabolitów, takich jak 7-COOH-CBD, 6β-OH-CBD, 1-OH-CBD, 5-OH-CBD, 6α-OH-CBD i 4-OH-CBD.

Następnie w fazie II metabolity są przekształcane w koniugaty glukuronidowe w wątrobie. UDP-glukuronozylotransferazy UGT2B7 i UGT1A9 wykonują ten proces. I wreszcie są one wyeliminowane z ciała przez kał i mocz.

Wykrywalność CBD w ciele

Na szczęście CBD szybko metabolizuje ciało. Tak więc, jeśli jesteś rzadkim użytkownikiem, twoje ciało może wyeliminować całe CBD w ciągu kilku dni. A jeśli codziennie palisz około 10 mg przez około dwa tygodnie, twoje ciało będzie potrzebować około pięciu dni, aby wyeliminować CBD.

Metabolizm THC

Przechodząc do THC, twoje ciało zaczyna metabolizować THC natychmiast – u niektórych użytkowników dzieje się to w samych płucach podczas palenia.

Podczas metabolizmu fazy I THC utlenianie i hydroksylacja jest przeprowadzana w wątrobie za pomocą izoenzymów CYP2C9, CYP3A4 i CYP2C19.

Faza I prowadzi do produkcji ponad 100 metabolitów THC, w których podstawowymi są 9/11-karboksy-tetrahydrokannabinol (THC-COOH) i 11-hydroksy-tetrahydrokannabinol (11-OH-THC). Tutaj ten ostatni to aktywny metabolit odpowiedzialny za wysoki; osiągnie około 13 minut po zapaleniu.

Drugi metabolit, THC-COOH, jest nieaktywny i nie powoduje haju; powstaje z powodu utleniania 11-OH-THC. Ten metabolit osiąga szczyt około 80 minut po zapaleniu.

W metabolizmie fazy II THC oba metabolity są dalej przekształcane w koniugaty glukuronidowe, takie jak THC-COOH-GLUCURONID i 8α-OH-THC w wątrobie. Tutaj kwas glukuronowy łączy się z metabolitami, aby rozpuszczały je w wodzie, aby mogły być wydalane z moczu przez nerki.

Metabolizm Delta 8 THC

Ciało podobnie metabolizuje Delta 8 THC jak Delta 9 THC. W fazie I jest przekształcany w THC-COOH i 7-OH-THC skoniugowany w fazie II i eliminowany przez mocz i kał.

Inne izomery THC, takie jak Delta 10 THC, THCP, HHC itp., Prawdopodobnie również przechodzą tę samą drogę, ale potrzeba więcej badań, aby potwierdzić to samo.

Wykrywalność THC w ciele

Jeśli chodzi o okres półtrwania THC w twoim ciele, to jest to około 1 do 3 dni, jeśli od czasu do czasu palisz marihuanę oraz około dwóch tygodni, jeśli robisz to regularnieWedług badań, THC-COOH, pierwotny metabolit, pozostaje we krwi przez około 74,3 godziny.

Wydalanie THC

Badania sugerują, że ponad 65% THC jest eliminowane z twojego ciała przez kał i około 20% za pomocą moczu. Ale to nie jest 100%? Masz rację. Większość THC jest przekształcana w koniugaty glukuronidowe, takie jak THC-COOH i 7-OH-THC podczas procesu metabolizmu, ale niektóre z nich są bezpośrednio eliminowane z ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.