Ryzyko uzależnienia od marihuany

Ze względu na to, że legalizacja marihuany zyskuje popularność na całym świecie, wiele osób nadal zastanawia się, czy marihuana uzależnia? Debatę tę można znaleźć w mediach społecznościowych, dyskusjach legislacyjnych oraz raportach mediowych.

Termin „uzależnienie” ma bogatą historię, często definiowaną jako choroba, która powoduje uzależnienie fizjologiczne, zmiany w sekcji nagrody w mózgu oraz rozwój objawów odstawienia. Kluczem tutaj jest zrozumienie, że uzależnienie, w odniesieniu do marihuany nie jest kwestią czarno-białą.

Cannabis nie wywołuje tego samego stopnia fizycznych objawów odstawienia, co opiaty lub alkohol, ale generalnie może powodować inne objawy odstawienia. Kiedy takie objawy się pojawią, pojawia się zwiększone uczucie niepokoju, pobudzenia, złego nastroju oraz trudności ze snem.

Objawy są bardzo podobne do odstawienia nikotyny”, powiedziała dr Adie Wilson-Poe, neurobiolog i instruktor na Washington University w St. Louis i doradca naukowy Weedmaps. W niektórych przypadkach chroniczne używanie wiąże się z istniejącym wcześniej stanem psychicznym, w którym marihuana jest wykorzystywana jako potencjalny mechanizm radzenia sobie, wyjaśnił Wilson-Poe.

„Jest to solidna hipoteza, choć brak jest porządnych danych” mówi. „Wiele osób doświadczających traum, chronicznego bólu, ubóstwa, problemów zdrowotnych itd. wykorzystuje marihuanę jako narzędzie do poradzenia sobie z tym stanem. Istnieje również wiele innych narzędzi wykorzystywanych przez te osoby – jak na przykład alkohol. Można tu argumentować o redukcji szkód [zgodnie z tym, że] marihuana jest prawdopodobnie bezpieczniejszą opcją niż spożywanie alkoholu”.

Idąc tym tropem, kiedy rozwija się zależność, stosowanie marihuany może utrudniać zdolność do opracowania zdrowszych, bardziej produktywnych mechanizmów radzenia sobie – ale czy marihuana uzależnia?

Książka z 2001 roku „The Science of Marijuana” opisuje dziesięciolecia badań globalnych i szacuje, że od 10 do 30 procent regularnych użytkowników cannabis rozwija zależność – u 9 procent użytkowników pojawia się uzależnienie. Uzależnienie jest związane z zaburzeniem stosowania cannabis (CUD), w którym dana osoba doświadcza objawów odstawienia, kiedy postanawia zakończyć stosowanie marihuany. Następują również adaptacje mózgu, ponieważ marihuana zmniejsza produkcję i wrażliwość na własne neuroprzekaźniki endokannabinoidowe.

CUD może stać się „uzależnieniem”, gdy dana osoba nie jest w stanie przestać stosować cannabis, nawet jeśli wpływa ona negatywnie na życie codzienne oraz relacje tej osoby.

Ustalenia te oparto o badanie 8.000 uczestników w wieku od 15 do 64 lat. W przypadku nikotyny, uzależniło się około 32 procent użytkowników, powodując około 1 na 5 zgonów rocznie w USA. Do tej pory, cannabis nie były przypisywane jako przyczyna jakiejkolwiek śmierci.

Dlaczego ludzie używają marihuanę?

Mimo, że marihuana jest często wykorzystywana rekreacyjnie, jej zastosowanie medyczne sięga tysięcy lat. Uważa się, że endokannabinoidy oraz ich receptory odgrywają ważną rolę w patologii różnych zaburzeń. Po pobudzeniu receptorów kannabinoidowych, zachodzą różne procesy fizjologiczne, często poprawiające jakość życia pacjenta.

Mimo, że dowody kliniczne są ograniczone, najczęstsze jednostki chorobowe leczone z pomocą marihuany obejmują raka, HIV/AIDS, jaskrę, stwardnienie rozsiane (MS). Dostrzega się także potencjał marihuany w leczeniu chorób zapalnych jelit, zespołu stresu pourazowego (PTSD), chronicznego bólu, padaczki, anoreksji.

Cannabis może również wspierać osoby uzależnione od opioidów oraz alkoholu podczas leczenia. Wykazano to w badaniu z 2017 roku, które zostało opublikowane w Clinical Psychology Review. W dodatkowym badaniu stwierdzono, że w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że legalizacja medycznej marihuany znacznie zmniejszyła wykorzystanie opioidów, skutkując średnio o 25 procent niższym rocznym wskaźnikiem umieralności z powodu przedawkowania opioidów.

Ryzyko częstej konsumpcji cannabis

Chociaż idea „uzależnienia od marihuany” jest kontrowersyjna, CUD jest coraz większym problemem. Po raz pierwszy wspomniane w 2013 roku w Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, zaburzenie to jest połączeniem „uzależnienia od marihuany” i „nadużywania marihuany” – i może być ocenione jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie.

Aby zdiagnozować to zaburzenie, użytkownicy muszą spełnić kryteria co najmniej dwóch z 11 objawów związanych z problematycznym wzorcem zażywania konopi indyjskich, takich jak zwiększone pragnienie, większa tolerancja, lub powtarzające się wykorzystanie cannabis, pomimo problemów w życiu osobistym lub zawodowym.

„Najważniejszą kwestią do omówienia w zakresie CUD jest to, jak tego uniknąć. Wiemy, że dawka i siła działania są dodatnio skorelowane z CUD ”- powiedział Wilson-Poe„ Na przykład, jeśli przyjmować będziesz duże dawki THC, jesteś narażony na większe ryzyko. Regularne stosowanie wiąże się również z wykształceniem tolerancji.”

„Wyższa tolerancja powoduje wyższe dawki, a to z kolei objawy uzależnienia i wycofania. Umiarkowane stosowanie z produktami o niskiej do umiarkowanej mocy jest najlepszym sposobem na uniknięcie CUD.”

Kiedy spożycie cannabis jest zarówno intensywne, jak i częste, użytkownicy mogą również rozwinąć tak zwany zespół przekrwienia kannabinoidów (CHS) – stan uważany za unikalny dla osób używających konopi indyjskich. Kiedy spożycie przekracza trzy do pięciu sesji palenia dziennie, szczególnie podczas spożywania szczepów o wysokiej zawartości THC, bardzo prawdopodobne, iż pojawią się objawy CHS.

Objawy te obejmują wymioty, nudności, a w niektórych przypadkach znaczny ból brzucha. Chociaż badania są wciąż dość ograniczone, istnieją dwie kluczowe teorie, które mają na celu wyjaśnienie rozwoju CHS.

Pierwsza teoria, opublikowana w 2016 r. w Case Reports in Gastrointestinal Medicine, mówi o dysfunkcji receptorów CB1 i CB2 po długim i intensywnym stosowaniu cannabis – podczas gdy druga teoria, opublikowana w 2018 r. w czasopiśmie Medical Cannabis and Cannabinoids, mówi, że dotyczy to przechowywania THC w komórkach tłuszczowych. Uważa się, że osoby stosujące marihuanę przez długi czas posiadają duże rezerwy THC w komórkach tłuszczowych, co może powodować wystąpienie efektu „ponownej toksyczności”.

Mimo, że w pewnych okolicznościach problematyczne, ani CUD, ani CHS nie są klasyfikowane pod względem uzależnienia.
Czy istnieje ryzyko zaprzestania palenia z dnia na dzień?

Jeśli obawiasz się, że możesz doświadczać CUD, CHS lub innych objawów podobnych do uzależniania, zaprzestanie palenia z dnia na dzień wcale ci nie zaszkodzi. W przeciwieństwie do uzależniających fizycznie substancji, takich jak alkohol i heroina, nagłe zaprzestanie używania marihuany nie spowoduje negatywnych efektów. W rzeczywistości istnieją dowody na to, że przerwy w paleniu są zarówno skuteczne jak i korzystne.

„Mimo, że naukowcy nie w pełni rozumieją mechanizmy tolerancji, istnieją pewne dowody, które pokazują, że ekspresja receptora CB1 jest zmniejszona u osób przewlekle wykorzystujących cannabis i że powstrzymanie się od stosowania ich na 48 godzin jest wystarczające, aby przywrócić poziomy ekspresji do tych, które niczym nie różnią się od osób, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z cannabis” mówi Wilson-Poe.

Cannabis ryzykowne dla nastolatków

Współczynnik ryzyka do korzyści związanych ze stosowaniem cannabis jest nieco bardziej kontrowersyjny, gdy weźmie się pod uwagę jego wpływ na nastolatków, których mózgi nie są jeszcze w pełni rozwinięte – szczególnie w odniesieniu do przycinania synaptycznego.

Ten naturalny proces eliminuje dodatkowe synapsy, połączenia między neuronami, przez całe dzieciństwo i dorosłość, inicjując bardziej wydajne funkcjonowanie mózgu. Będąc kluczową częścią rozwoju, kluczowe obwody neuronowe stają się silniejsze, gdy niepotrzebne połączenia są usuwane i usprawniane. Ponieważ w tym okresie zachodzą drastyczne zmiany, duże spożycie cannabis w wieku dojrzewania może zapobiec tworzeniu zdrowych połączeń neuronowych.

Dr Lynn Silver jest starszym doradcą Instytutu Zdrowia Publicznego ds. Chorób przewlekłych i otyłości. Stworzyła również projekt Getting it Right From the Start, w celu promowania zdrowia publicznego oraz sprawiedliwości społecznej w polityce dotyczącej marihuany. Wystąpiła na panelu 15 maja 2018 r. podczas North American Cannabis Summit, gdzie wyraziła obawy dotyczące marihuany i jej uzależniających właściwości, szczególnie wśród nastolatków.

Mimo, że autorzy Science of Marijuana oszacowali, że ryzyko „uzależnienia” od marihuany wynosi 9 procent wśród dorosłej populacji, liczba ta wzrasta do 16 procent, gdy osoby zaczynają używać jej w okresie dojrzewania. Oznacza to, że ryzyko uzależnienia wzrasta o 44 procent, gdy marihuana jest spożywana przez młodzież.

Jak stwierdziła podczas spotkania, największymi determinantami związanymi z wpływem legalizacji jest to, ile osób zażywa cannabis, jak intensywnie i w jakim wieku.

Podczas gdy istnieje duże ryzyko związane z CUD i CHS w następstwie intensywnego spożycia cannabis, większość użytkowników konopi indyjskich nie rozwija uzależnienia. Należy zauważyć, że „uzależnienie” i „wykształcenie nawyków” nie są jednym i tym samym.

Każda substancja aktywująca ośrodki nagrody w mózgu może uzależniać, ale uzależnienie kliniczne ma określone kryteria, których marihuana nie spełnia. W tej chwili potrzebne są dalsze badania, aby społeczność medyczna mogła dojść do konsensusu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.