Cannabis Wśród Pacjentów z Przewlekłym Bólem

Wykorzystanie cannabis wśród pacjentów z przewlekłym bólem.

Według danych opublikowanych w czasopiśmie Advances in Therapy, odsetek pacjentów z przewlekłym bólem stosujących konopie indyjskie w celach terapeutycznych cały czas rośnie!

Badacze związani z Harvard Medical School ocenili trendy w używaniu konopi indyjskich wśród pacjentów z bólem w reprezentatywnej próbie ogólnokrajowej w latach 2011-2015.

Autorzy badania stwierdzili:

„W trakcie naszego badania stwierdziliśmy znaczący i postępujący wzrost liczby pacjentów zażywających konopie. U pacjentów z przewlekłym bólem używanie konopi indyjskich wzrosło w tym okresie ponad dwukrotnie.”

Poinformowali, że średni wiek pacjentów z przewlekłym bólem, którzy spożywali konopie indyjskie, wynosił 45 lat, a większość użytkowników znajdowała się niżej w skali społeczno-ekonomicznej niż osoby niestosujące marihuany.

Naukowcy doszli do wniosków, że:

„Ten ogólny wzrost nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę, że kilka badań wykazało, że marihuana jest skuteczna w łagodzeniu stanu zapalnego i wykazała korzyści w zakresie objawów przewlekłego bólu podczas używania konopi indyjskich, w tym poprawę bólu, wyników funkcjonalnych i jakości życia u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi.

Ze względu na to, że przewiduje się, że przewlekły ból wzrośnie w ciągu następnych dwóch dekad do wskaźnika jednej na trzy osoby z obecnego wskaźnika jednej na pięć osób, nasze odkrycia mówią, że można przewidywać, że używanie konopi indyjskich będzie rosło jeszcze szybciej.”

Chroniczny ból jest najczęściej zgłaszanym schorzeniem kwalifikującym się do leczenia pacjentów z konopiami indyjskimi objętych programami dostępu do terapii cannabis.

W przeglądzie literatury z 2017 roku przeprowadzonym przez National Academy of Sciences, Engineering and Medicine stwierdzono: „Istnieją rozstrzygające lub istotne dowody na to, że konopie indyjskie lub kannabinoidy są skuteczne w leczeniu przewlekłego bólu u dorosłych”.

Liczne badania wskazują, że pacjenci z bólem zapisani do programów dostępu do konopi indyjskich zazwyczaj ograniczają lub eliminują z czasem stosowanie opioidów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.