Cannabis w Leczeniu IBD

Dla osób żyjących z nieswoistym zapaleniem jelit proces trawienia jest niezwykle trudny. Zjedzenie czegoś spoza zalecanych produktów może może wywołać potworny ból. Oprócz tego, nawet stresujący dzień w pracy może prowadzić do zaostrzenia stanu zapalnego i hospitalizacji.

Choroba może niekorzystnie wpływać na jakość życia oraz zdolność do jedzenia, spania, pracy, ćwiczeń, kontaktów towarzyskich, a nawet podróżowanie. Konopie indyjskie cieszą się dużym zainteresowaniem jako alternatywne leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Czy mogą osobom żyjącym z nieswoistym zapaleniem jelit?

Co to jest IBD?

IBD to ogólny termin obejmujący zaburzenia charakteryzujące się przewlekłym zapaleniem przewodu pokarmowego, prowadzące do takich objawów, jak skurcze brzucha, biegunka, zmęczenie i utrata masy ciała. Dwa najczęstsze objawy IBD to choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Osoby żyjące z IBD są bardziej narażone na rozwój chorób autoimmunologicznych, zwłaszcza reumatoidalnych, zaburzeń tkanki łącznej i chorób dermatologicznych.

Na całym świecie IBD staje się coraz bardziej powszechne, zwłaszcza na Zachodzie i rośnie również w krajach rozwijających się. Według eksperta, dr Gilaad Kaplana, IBD wydaje się być współczesną chorobą, która towarzyszy industrializacji i jest skorelowana z czynnikami takimi jak dodatki do żywności i palenie. Leczenie nieswoistego zapalenia jelit różni się w zależności od ciężkości i rozległości choroby i może obejmować określone leki lub zabiegi chirurgiczne w ciężkich przypadkach.

Cannabis w przypadku nieswoistego zapalenia jelit

Eksperymenty z alternatywnymi metodami leczenia są powszechne wśród pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit. Konwencjonalnym terapiom IBD mogą towarzyszyć poważne skutki uboczne, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu. Na przykład, stosowanie kortykosteroidów wiąże się z większą częstością występowania chorób autoimmunologicznych i większą podatnością na infekcje.

Od 15 do 40% dorosłych pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit przechodzi na konopie indyjskie, twierdząc, że łagodzą one ból i nudności, pobudzają apetyt, wspomagają zasypianie i zmniejszają zapotrzebowanie na inne leki. Używanie konopi indyjskich jest niezwykle powszechne wśród nastoletnich pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, a jedno badanie z 2017 roku wykazało, że 30-40% młodych dorosłych żyjących z nieswoistym zapaleniem jelit stosuje cannabis.

Użycie cannabis zostało dodatkowo powiązane ze zmniejszeniem liczby powikłań wśród pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit. W badaniu z 2019 roku porównano występowanie powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna wśród pacjentów, którzy używali konopi indyjskich i tych, którzy ich nie używali. Autorzy stwierdzili, że osoby używające konopi indyjskich były znacznie mniej narażone na rozwój ropni brzucha, wymagały transfuzji krwi lub kolektomii lub pozajelitowego dożywiania.

Dla dr Jami Kinnucan, gastroenterologa z klinicznym doświadczeniem w zakresie nieswoistego zapalenia jelit i adiunktem na Uniwersytecie Michigan, stosowanie cannabis wydaje się być obiecujące. Kinnucan przyznaje, że obecnie dostępna konwencjonalna terapia medyczna nie spełnia wszystkich potrzeb pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, a wiele osób doświadcza uporczywych objawów, które mogą znacząco wpłynąć na jakość ich życia.

Jednym z ograniczeń cannabis jest brak solidnych badań, z których można wyciągnąć jednoznaczne wnioski. „Było tylko kilka randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczących stosowania konopi indyjskich w nieswoistym zapaleniu jelit” – powiedział Kinnucan. „W badaniach tych wykorzystano różne kombinacje marihuany, w tym tylko THC, THC i CBD oraz tylko CBD. Badania dotyczące połączenia CBD: THC wykazały największą korzyść w porównaniu z placebo w zmniejszeniu objawów związanych z IBD, w tym bólu brzucha, biegunki, nudności i jakości życia.”

Czy marihuana tylko maskuje objawy choroby, czy ją faktycznie leczy?

Wśród badań nad IBD, w których wykazano, że marihuana łagodzi objawy, efekt wydaje się być bardziej wyraźny u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna niż wrzodziejące zapalenie jelita grubego. „Prawdopodobną przyczyną tego jest złagodzenie bólu brzucha, który występuje częściej u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna” – powiedział Kinnucan. „Złagodzenie bólu jest najczęściej wymienianą korzyścią wśród pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, którzy używają konopi”.

Chociaż objawy związane z nieswoistym zapaleniem jelit mogą ulec poprawie pod wpływem konopi, wydaje się, że ma to niewielki wpływ na przyczynę choroby – stan zapalny. „Badania nie wykazały, że marihuana, w jakiejkolwiek kombinacji, zmniejsza stan zapalny związany z IBD. Chociaż pacjenci czują się lepiej, ich choroba nie wydaje się ustępować ”- powiedział Kinnucan.

Pozostaje pytanie, czy korzystne efekty pojawiają się, gdy pewne objawy są maskowane, czy też ma miejsce prawdziwe działanie przeciwzapalne.

Włączanie marihuany do leczenia nieswoistego zapalenia jelit: ryzyko i zalecenia

Według Kinnucan, obecnie nie ma wystarczających danych na poparcie stosowania konopi jako podstawowego leczenia nieswoistego zapalenia jelit. „Nie zalecałbym pacjentom, u których występuje trwały stan zapalny, używanie konopi indyjskich jako głównego mechanizmu kontroli choroby” – powiedział Kinnucan. „Głównym ryzykiem związanym z konopiami indyjskimi w nieswoistym zapaleniu jelit jest to, że pacjenci używający konopi są bardziej skłonni do przerwania podstawowej terapii medycznej”.

Kinnucan podkreśla, że obecnie konopie indyjskie są najlepiej traktowane jako leczenie uzupełniające. „Z mojego doświadczenia wynika, że ​​ci pacjenci, którzy mają odpowiednią kontrolę stanu zapalnego – choroba jest w remisji – ale doświadczają ciągłych objawów, takich jak zmniejszony apetyt, ból brzucha, nudności lub zaburzenia snu, mogą skorzystać na uzupełniającej terapii konopiami indyjskimi w celu złagodzenia tych objawów” – mówi.

Pacjentom, którzy chcą używać marihuany jako uzupełnienia swojego schematu leczenia, Kinnucan zaleca preparaty doustne, aby zminimalizować ryzyko związane z inhalacją. Radzi również pacjentom, aby omawiali używanie konopi z lekarzem prowadzącym lub pracownikiem służby zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.