Najważniejsze mity na temat koncentratów cannabis

W ciągu ostatnich kilku lat opinia publiczna o marihuanie znacznie się poprawiła. Ludzie teraz bardziej niż kiedykolwiek zaczynają odkrywać i dowiadywać się, co roślina cannabis ma naprawdę do zaoferowania.
Jednak nie wszystkie produkty pochodzące z marihuany otrzymują tą samą ciepłą opinię co roślina.

Być może najbardziej źle rozumianymi i często fałszywie przedstawionymi produktami z marihuany są koncentraty. Niektóre media porównują je nawet do twardych narkotyków – co absolutnie nie jest prawdą!

Utrwalanie nieporozumień na temat cannabis powoduje szkody sprzedawcom, konsumentom oraz osobom postronnym, poprzez rozpowszechnianie błędnych informacji na temat dobrze uregulowanego i bezpiecznego produktu, który można wytwarzać i spożywać w sposób odpowiedzialny i bez większego ryzyka.

Prawda jest taka, że ​​istnieje wiele nieporozumień na temat koncentratów cannabis, przyjrzyjmy się im.
Mit numer 1: Koncentraty są z natury niebezpieczne.

Mimo że nie wygląda jak kwiat, koncentrat to nadal marihuana. W przypadku koncentratów pożądanym pierwiastkiem nie jest sam materiał zielonej rośliny, ale olej i żywica znajdujące się w trichomach na powierzchni pąków. Należą do nich między innymi kannabinoidy, takie jak THC i CBD, oraz terpeny odpowiedzialne za zapewnienie smaku i aromatu konkretnej odmiany.

Koncentrat cannabis wytwarza się poprzez ekstrakcję żywicy z materii roślinnej, pozostawiając „skoncentrowaną masę” kannabinoidów i terpenów. Procesy obejmują stosowanie środków rozcieńczających lub rozpuszczalników, takich jak butan lub propan, które należy oczyścić, zanim koncentrat będzie bezpieczny do spożycia. Jest to standard na wszystkich legalnych rynkach. Koncentraty można również wytwarzać metodami bezrozpuszczalnikowymi.

Koncentraty nie są śmiertelne, ponieważ są niczym więcej niż skoncentrowaną formą składników zawartych w roślinie. Sposób wytwarzania koncentratów i ich zawartość jest ściśle regulowana przez prawo oraz rynek, na którym istnieją.

Istnieje również wiele nieporozumień dotyczących bezpieczeństwa używania koncentratów cannabis. Wiele osób twierdzi, że używanie koncentratów porównać można do wykorzystywania twardych narkotyków takich jak kokaina.

To nie jest prawda. Przy odpowiedniej instrukcji i wskazówkach korzystanie z tych narzędzi nie jest bardziej niebezpieczne niż obsługa kuchenki gazowej. Ponadto istnieje wiele sposobów, aby móc cieszyć się koncentratami. Koncentraty można wykorzystać do produkcji artykułów spożywczych lub można je zmieszać z kwiatem, aby zwiększyć doznania euforii.

Ważne jest, aby wiedzieć, że chociaż koncentraty konopi są bezpieczne, zawsze ważne jest, aby pozyskiwać te produkty na rynkach regulowanych oraz przez licencjonowanych producentów i sprzedawców detalicznych, którzy muszą przestrzegać ścisłych wytycznych. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić sobie bezpieczny, przetestowany produkt.

Mit numer 2: Koncentraty zapewniają mocniejsze doznania (euforia) niż kwiat.
Często zakłada się, że koncentraty marihuany mają podwyższony poziom THC i że wywołują mocniejsze efekty niż palenie tego samego w postaci jointa.

Jeśli spożywasz tyle samo kannabinoidów przez kwiaty, co przez koncentraty, twoje ciało będzie przetwarzać je tak samo. Różnica polega na tym, że potrzeba mniejszej ilości koncentratów niż kwiatów, aby otrzymać te same efekty. Koncentraty mają poziomy siły działania w zakresie 45 – 99,99%, podczas gdy kwiat między 10 – 30%. w przypadku koncentratów niezwykle ważne jest bezpieczne dawkowanie.

Poziomy mocy i profile chemotypów różnią się zarówno w koncentratach, jak i kwiatach. Ważne jest, aby zrozumieć, jak prawidłowo odczytać etykietę opakowania i wykorzystać te informacje do bezpiecznego dozowania produktu, bez względu na to, w jakiej formie się znajduje.

Mit numer 3: Koncentraty są pełne szkodliwych substancji chemicznych.
Główne nieporozumienie dotyczy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem rozpuszczalników do ekstrakcji i produkcji koncentratów cannabis.
Wielu producentów ekstraktów polega na rozpuszczalnikach chemicznych, takich jak butan, propan lub heksan, aby wytwarzać ekstrakty. Rozpuszczalniki te posiadają pewne piętno, ze względu na swoją lotną naturę – niektóre z nich mogą same w sobie być wybuchowe – a częściowo ze względu na ich kontrowersyjną historię wykorzystywania do produkcji ekstraktów w nieuregulowanym środowisku.
Obecnie na wszystkich rynkach, na których można wytwarzać te koncentraty, obowiązują surowe przepisy określające, w jaki sposób stosowane są rozpuszczalniki, ile rozpuszczalnika może pozostać w produkcie końcowym, a informacje są przedstawiane konsumentom poprzez odpowiednie etykietowanie i pakowanie.

Niebezpieczne praktyki nie mają miejsca na rynku regulowanym. Lotne chemikalia stosowane w słabo wentylowanych lub w innych niebezpiecznych warunkach ekstrakcji mogą prowadzić do obrażeń. Jednak w przypadku marihuany, chemikalia te muszą być obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów w bezpiecznych i sterylnych warunkach laboratoryjnych.

Jeśli produkt jest dostępny na półce licencjonowanego sprzedawcy marihuany, konsumpcja powinna być tak samo bezpieczna jak każdego innego produktu, który się tam znajduje.

Mit numer 4: Wykonywanie koncentratów w domu jest niebezpieczne.

Używanie lotnych rozpuszczalników, takich jak butan, propan, heksan lub dowolny inny węglowodór do ekstrakcji koncentratu poza laboratorium regulowanym przez państwo, nigdy nie było i nie będzie bezpieczne. NIE próbuj używać tych potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów w domu.

Istnieje kilka sposobów na przyrządzenie koncentratów cannabis, które nie wymagają wykorzystania węglowodorowych rozpuszczalników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © THCLand.pl - Czyli informacje na temat marihuany, konopi, cannabis.